s tématikou „O nemoci AIDS, sexu, lásce a věrnosti“

proběhl 27. 3. 2019 v naší škole pod taktovkou ředitele této křesťanské organizace, která napomáhá a působí i v oblasti sociálně patologických jevů.
Tento tříhodinový pořad pana Tomáše Řeháka měli možnost sledovat žáci našich 8. a 9. ročníků.
Přednáška na velmi vážné téma, provedená interaktivním způsobem, za využití audiovizuální techniky, velmi vtipným
a přitom hluboce zasvěceným lektorem s mnoha zkušenostmi, získanými z praxe v Evropě, Asii a Africe,
děti zcela pohltila a nenásilným způsobem je doslova „zatlačila do židlí“.
Naši žáci dostali velké množství zcela nových, užitečných informací. Pořad splnil svůj účel a byl velkým přínosem pro všechny zúčastněné.