pro žáky našich 5., 6., 7. a 8. ročníků

proběhl v naší škole 12.6.2019. Celkem 39 tuzemských měst propojí 1100 kilometrů dlouhá trasa 17. ročníku cykloběhu
s názvem Za Českou republiku bez drog.
Jeho pořadatelé jsou přesvědčeni, že jedinou naději na snížení výskytu drog ve společnosti je osvěta.
Cykloběh je svým rozsahem a intenzitou největší pravidelnou českou protidrogovou kampaní spojenou se sportem. Jejím cílem je upozornit na drogovou negramotnost u dětí a mládeže.
Akci již po sedmnácté organizuje občanské hnutí Řekni ne drogám – řekni ano životu.
„Výrobci, propagandisté a distributoři drog jsou stále rafinovanější a zneužívají dětskou naivitu a neznalost toho,
co drogy jsou a co způsobují, a především zneužívají lhostejnost rodičů a institucí,“ – uvádí pořadatelé.
Program na vysoké úrovni našim dětem prezentoval lektor o.s. pan Tomáš Kraus.
Dětem se dostalo velké množství nových a cenných informací.
Pan Kraus je dokázal mimořádně zaujmout, hovořil s nimi pro ně srozumitelnou, záživnou formou a podle vyjádření dětí po skončení pořadu se jednalo o „nejlepší pořad, jaký dosud viděly“.
Přiměl je dívat se na různé, zakázané, ale i společensky tolerované návykové látky, jakými jsou tabák a alkohol,
novýma očima bez růžových brýlí.
Pořad byl pro naše děti velkým obohacením.