Dne 20. 11. 2018 se děti v rámci školní družiny zúčastnily programu pro děti se speciálně cvičeným pejskem Tessie.

Tito pejsci jsou cvičeni jako asistenční a vodící psi, pomáhají při léčbě dětí i dospělých formou canisterapie
a cvičí se také k záchraně osob.
Děti se dozvěděly, jak mají přistupovat k pejskům a o jejich chování.
Mohly shlédnout ukázky práce psa se speciálním výcvikem a psa záchranáře, canisterapii v praxi.
Získané finanční prostředky za ukázky se využívají k pokrytí nákladů při péči o pejsky.
Dětem se program s pejskem moc líbil.