Tématem úterního projektového dne byla MODLITBA.

Žáci v nižších ročnících pracovali s ukázkami modliteb v dětských knížkách, omalovánkách, videích Vlčího doupěte P. Romana Vlka a diskutovali o zkušenostech ze svého každodenního života. Starší žáci se seznámili s modlitbami v různých náboženstvích. Každá třída sestavila svoji modlitbu, která je rozmluvou s Bohem a výtvarně ji zpracovala. Kromě střelných modliteb, které děti tvořily, si zapsaly třídní modlitbu na záložku. Starší děti mimo to zvládly svoji osobní modlitbu převést i do QR kódu.

Žáci druhého stupně si navíc připomněli velikonoční zvyky jako je pletení velikonoční pomlázky, malování kraslic nebo pečení nekvašených chlebů.
Ti nejstarší navštívili kryptu v kostele, kde si pro ně připravil program kaplan P. Milan Maštera.