Seznamte se s provozním řádem tělocvičny:
Provozní řád tělocvičny

Žádost o pronájem tělocvičny:
Žádost o pronájem tělocvičny 2019/2020