Seznamte se s provozním řádem tělocvičny:
Provozní řád tělocvičny

Žádost o pronájem tělocvičny:
Pronájem tělocvičny