Dne 18.3 až 19.3. se žáci 5.B zúčastnili prožitkového kurzu, který pro ně připravili lektoři z Centra demokratického učení,
kteří s naší školou spolupracují v rámci žákovského parlamentu.

Hlavním tématem 2 dnů bylo heslo Spolu dokážeme víc. Děti se učily komunikovat nejenom mezi sebou, ale také hledat vhodný způsob komunikace s dospělými autoritami. Zamýšlely se nad prostředím školy, hledaly možnosti, jak změnit co se mi nelíbí.
A hlavně zjišťovaly, že vzájemná spolupráce přináší lepší výsledky.