Naučná hra „Průvodce poznáním“ nás provedla novou stálou expozicí Vlastivědného muzea Kyjov se zaměřením na historii, archeologii, přírodu a kulturu Kyjovska.

Ve hře Vlastivědného muzea byla hlavním poháněčem zvědavost a po správném vyluštění kryptexu i odměna.

páťáci