Dne 11. 4. 2019 jsme se už tradičně setkali se seniory ze Zdislavy k velikonočnímu tvoření, tentokrát u nás na CZŠ.

Barvila se vajíčka, sadilo se osení a vyráběly se velikonoční dekorativní květináče, které děti seniorům věnovaly.
Celé setkání se neslo v příjemném předvelikonočním duchu.