Pod tímto tématem se ve dnech 17. 9. – 19. 9. 2018 žáci 6. ročníků zúčastnili projektu Seznamujeme se.

Program probíhal v krásném prostředí v areálu Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku a v přilehlém okolí.
Děti během těchto pár dní se zapojovaly do společných aktivit, her, mohly si vyzkoušet i lezení na horolezecké stěně
pod vedením kvalifikovaných lektorů.
Celý program byl zaměřen na zkvalitnění kolektivu v rámci celého 6. ročníku, což svůj účel splnilo a děti se z akce vracely
plné nadšení a dojmů.