V úterý 2. 10. 2018 se na naší škole uskutečnila burza knih.

Utržená finanční částka ve výši 3117,- Kč bude použita v rámci programu BanglaKids ve prospěch dítěte Bethi Baskey,
kterou má Církevní základní škola adoptovanou v Bangladéši.
Díky finančním darům naší školy jsou Bethi hrazeny výdaje na školné, školní pomůcky, školní uniformu
a jedno teplé jídlo denně (oběd).
Všem, kteří se burzy zúčastnili, velmi děkujeme.

Mgr. Jana Hanková