1. B

Na začátku školního roku jsme do družiny dostali nové stavebnice z papírového kartónu, které se dětem ihned zalíbily.
Každou stavbu staví děti společně, což pomohlo skvěle stmelit celý kolektiv, podpořit dobré vztahy, kreativitu a fantazii.
Děti si mezi sebou dokážou rozdělit úkoly, každý přispěje jiným dílem práce nebo třeba jen dobrým nápadem.
Hotové dílo pak mohou ještě vylepšit svými malbami.