Školní družina: zahájení 2. září 2020 od 6:00

Školní družina není v tyto dny:
1. září 2020 – není ranní ani odpolední provoz ŠD
16. listopadu 2020 – není ranní ani odpolední provoz ŠD
21. prosince 2020 – pouze ranní družina – odpolední ŠD NENÍ
22. prosince 2020 – pouze ranní družina – odpolední ŠD NENÍ
30. června 2021 – není ranní ani odpolední provoz ŠD

Provozní doba

Ranní provoz začíná v 6:00 hod., končí v 7:45 hod., kdy vychovatel/ka ranní směny předává děti třídním učitelům jednotlivých tříd.

Odpolední provoz začíná po skončení vyučování – pondělí až pátek  od 11:40 do 17:00 hod.
V době od 13:00 hod. do 14:00 hod. pobývají děti s vychovateli/kami na vycházce
(v budově zůstávají vyjímečně pouze za velmi špatného počasí nebo během zájmového kroužku).
V této době rodiče děti nevyzvedávají.

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠD

Po vyučování11:40 – 11:45
Po obědě12:35 – 12:55
Po vycházce14:00 – 14:05
Před spojením14:35 – 14:40
Po spojení družin od 15:00 možnost vyzvednout kdykoli – zvonek ODDĚLENÍ B (družina Čtyřlístek)
Po přechodu na novou budovu od 16:00 možnost vyzvednout děti kdykoli v místnosti školního klubu – zvonek ŠKOLNÍ KLUB
* Vyzvedávat dítě může pouze zákonný zástupce, který je uveden v zápisním lístku.
* Pokud dítě vyzvedává osoba, která není uvedena v zápisním lístku, je nutné vyplnit plnou moc k vyzvedávání dítěte,
která bude přiložena k zápisnímu lístku.
* Sám sourozenec, kterému ještě nebylo 18 let, může vyzvedávat svého bratra nebo sestru tehdy, pokud bude k zápisnímu lístku doložena plná moc od zákonného zástupce.
* Odchází – li dítě samo a není to uvedeno v zápisním lístku, musí předložit paní vychovatelce písemnou omluvenku.
* Na telefonickou výzvu dítě neuvolníme.
* Doporučujeme před vycházkou vyzvedávat děti do 12:55
Od 12:55 se začínáme chystat na vycházku a od 13:00 do 14:00 jsme mimo budovu.

Pokud si nevyzvednete dítě ze ŠD po skončení ŠD v 17:00 hod., souhlasíte s tím, že dítě odchází domů samo.