Dne 21. 11. 2018 proběhlo na naší škole školní kolo dějepisné olympiády, kterého se zúčastnilo 18 žáků devátých tříd.

Na prvních třech místech se umístili Jakub Kolacia 9. A, Viktorie Čajková 9. B a Vojtěch Uřičář 9. A.
Do okresního kola, které se uskuteční v lednu roku 2019, postoupil Jakub Kolacia.

Přejeme hodně úspěchů při reprezentaci naší školy.

Mgr. Jana Hanková