Ve dnech 24. 10. – 25. 10. 2019 absolvovali žáci devátých ročníků výlet do Prahy.

První den si žáci prohlédli Pražskou Loretu, navštívili tak kopii Svaté chýše, kde se podle legendy narodila Panna Marie,
Starou klenotnici s Loretánským pokladem a Diamantovou monstrancí s 6 222 diamanty, kostel Narození Páně.
Poté přešli na Úvoz a Nerudovou ulicí až na Malou Stranu. Navštívili kostel Pražského Jezulátka se soškou malého Ježíška
a sbírkou oblečků, které mu darovali, přes Kampu se dostali ke Karlovu mostu a poté na Staroměstské náměstí,
kde byla prohlídka ukončena.

Druhý den byla pro žáky připravena prohlídka Židovského muzea s průvodcem.
Seznámili se s historií Židů v Praze, s jejich způsobem života v  židovském ghettu.
Navštívili Starý židovský hřbitov, Maiselovu, Staronovou, Klausovu a Obřadní síň, viděli židovskou radnici.
Dozvěděli se o židovských zvycích. Jak se s Židy zacházelo během nacistické okupace a 2. světové války.
Kde bydlel Franz Kafka, kam chodil do školy. Co znamená synagoga, mikve, koscher. A mnoho dalších zajímavostí.