Nový školní rok jsme zahájili 3. září mší v kostele sv. Andělů strážných, kterou celebroval nový veselský kaplan Ondřej Poštulka.
Bohoslužbu již tradičně doprovázel zpěvem učitelský sbor.
Slavnostní den dále pokračoval v kině Morava, kde se sešli žáci se svými učiteli, vedení školy, rodiče a hosté.
Třídní učitelky a deváťáci přivítali prvňáčky, předali jim pamětní listy a drobné dárky.
Po krátkém kulturním programu žáci přešli do školy, kde někteří poprvé zasedli do školních lavic.
V jídelně byl pro prvňáčky a jejich rodiče připraven slavnostní oběd a sladké překvapení.