Dne 26. dubna se žákyně 6. ročníku Barbora Hanáčková zúčastnila soutěže o nejlepší mapu na geografické téma.

Každý účastník 21. ročníku zeměpisné olympiády se mohl soutěže zúčastnit odevzdáním vlastnoručně vytvořené mapy.
Autoři nejlepších odevzdaných map postoupili do finále soutěže, které se uskutečnilo v prostorách
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze v rámci ústředního kola zeměpisné olympiády, kde před odbornou komisí představili své mapy.
Mapy byly hodnoceny odděleně kartografickou a geografickou komisí.
Všechny soutěžní mapy byly v průběhu ústředního kola vystaveny v prostorách Přírodovědecké fakulty
a v rámci kategorie MAP POPULI proběhlo hlasování veřejnosti.