Dne 9. 11. 2018 uspořádali členové parlamentu již tradiční Svatomartinský pochod.

Zahájení se uskutečnilo u zámku a odtud se původ vydal směrem ke škole.


U školy se konalo kulturní vystoupení, které se členy parlamentu nacvičil pan kaplan Ondřej Poštůlka a pan učitel Aleš Mička.


Pro děti i rodiče bylo nachystáno občerstvení v podobě čaje, buchet a svařáků pro rodiče.
Členové parlamentu děkují firmě Hruška za dodání vína a paním kuchařkám za uvaření čaje a upečení buchet.