Třeťáci měli výtvarnou výchovu v zámeckém parku a tvořily přírodní obrazy.