Dne 4. 1. 2019 nás navštívili zástupci Města jako Tři králové, kteří k nám přišli koledovat a popřát vše dobré v novém roce.

Poté se uskutečnila Tříkrálová sbírka, kterou ve spolupráci s Charitou ve Veselí nad Moravou pořádali členové
žákovského parlamentu.

Výtěžek z této akce činí 5805,- Kč.
Všem dárcům děkujeme.