V úterý 25. října proběhl ve Strážnici 12. ročník soutěže „Ekolympiáda“.
Jedná se o celodenní soutěž s ekologickou tematikou pro žáky 2. stupně, kterou každoročně organizuje strážnické
Purkyňovo gymnázium, nositel titulu Ekoškola.
Po vědomostním testu následovala stezka, kde žáci plnili praktické úkoly z oblasti botaniky, zoologie, zeměpisu, fyziky a chemie.
Na závěr zpracovali ekologický projekt na téma Odpady.
Letos své znalosti i dovednosti změřilo celkem osm tříčlenných družstev ze základních škol
(Veselí nad Moravou, Vnorovy, Strážnice, Prušánky, Čejkovice) a osmiletých gymnázií (Hodonín, Strážnice).


Náš tým ve složení Karolína Krepčíková (8. roč.), Lucie Urbančíková (7. roč.) a Matyáš Červinka (6. roč.) obsadil krásné 2. místo,
ke kterému gratulujeme a děkujeme za bezvadnou reprezentaci školy.