Žáci naší školy se v sobotu 11. 5. zúčastnili krajského kola celostátní přírodovědně-ekologické soutěže Zlatý list,
kterou pořádá Český svaz ochránců přírody pod záštitou MŠMT.

Soutěž se konala v okolí Centra ekologické výchovy Dúbrava v Hodoníně.
Soutěží čtyř – šestičlenná družstva rozdělená do dvou hlídek.
Na jednotlivých stanovištích soutěžní stezky odborníci prověřují znalosti v oblastech:
ekologie a ochrana přírody, geologie, bezobratlí, obratlovci, botanika, dendrologie, astronomie, meteorologie a klimatologie.
Součástí hodnocení družstva je i prokázání praktické práce školy pro přírodu.

V kategorii starších žáků nás reprezentovali Lucie Urbančíková, Tereza Supová, Josef Tillich, Pavel Tobola
a Antonín Botek (všichni ze 7.B), Elen Reimitzová ze 7.A.
Při své premiéře ve starší kategorii obsadili v konkurenci devíti týmů pěkné 3. místo.