V pátek 3. května 2019 jsme s žáky 4.B navštívili Památník Velké Moravy ve Starém Městě u Uherského Hradiště.

I když nám počasí nepřálo, období 9. století nás velmi zaujalo.
Žáci tak na vlastní oči viděli velmože Mojaslava, který v tomto období žil.