V pátek 31. května vyjela třída 6. A na výlet do Filmových ateliérů ve Zlíně.

Čekal nás zajímavý program – Workshop animace, kde jsme se dozvěděli základní principy animace, vyzkoušeli jsme si základy kresby a potom jsme ve skupinách v rámci týmové spolupráce vyrobili vlastní scénu, postavy a krátký animovaný snímek za použití speciálního animačního softwaru.
Vše probíhalo pod vedením zkušené animátorky.
Každá skupina měla svůj originální nápad a ojedinělý snímek s příběhem.
V další části programu nás čekala komentovaná prohlídka Patra legend.
Tato expozice je věnována historii a osobnostem zlínských filmových ateliérů. Dozvěděli jsme se zajímavosti o vzniku a vývoji filmových ateliérů.
Zapomenout nesmíme na významné osobnosti:
Hermínu Týrlovou, Karla Zemana, Elmara Klose a další významné tvůrce.
V odpoledním programu jsme navštívili centrum Zlína a plní zážitků a dojmů jsme se večer vrátili domů.

SAMSUNG CAMERA PICTURES