V úterý 15. 10. se uskutečnil letošní první sběr papíru. Celkem se nasbíralo přes 10 tun papíru.

Nejlepší třídy a nejlepší jednotlivci byli oceněni a sladce odměněni.
Všem, kteří se zúčastnili a také těm, kteří při sběru aktivně pomáhali, děkujeme.