V úterý 9. 10. se uskutečnil letošní první sběr papíru.Celkem se nasbíralo přes 10 tun papíru.
Nejlepší třídy a nejlepší jednotlivci byli oceněni a sladce odměněni.
Všem, kteří se zúčastnili a také těm, kteří při sběru aktivně pomáhali, děkujeme.