Anglická revoluce

Přiřazovací cvičení

Přiřaď k položce na levé straně položku z pravé strany.
absolutismus
žoldnéřská armáda
zemská hotovost
konstituční monarchie
anglikánská církev