Archeologie

Co znamená věta: Historia magistra vitae?
Čím se zabývají paleontologové?
Prehistorie neboli
Vysvětli pojem historiografie
Co je depot