Baroko_doba_protikladů

Gap-fill exercise

Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers. Use the "Hint" button to get a free letter if an answer is giving you trouble. You can also click on the "[?]" button to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
V 17.století tvořila řada geniálních . Ke stínům barokní doby patřilo pronásledování a popravování lidí, především žen, podezřelých z . V ohrožení se ocitli i někteří , jejichž závěry byli nepřijatelné pro představitele tehdejší církve. Na hranici skončil například italský myslitel a astronom , který se proslavil svými názory na uspořádání vesmíru. Největší hrozbu představovali a . Na důkaz vděčnosti Bohu byly po odeznění epidemií vztyčovány .