Bolševická_diktatura_v_Sovětském_svazu

Gap-fill exercise

Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers. Use the "Hint" button to get a free letter if an answer is giving you trouble. You can also click on the "[?]" button to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
Po říjnové revoluci v roce 1917 nastoupilo Rusko cestu k . Vypukla , kde proti sobě stanuli a jejich odpůrci. V roce 1920 se bolševici zavedli . Došlo ke znárodňování a řada odpůrců skončila v tzv. pracovních táborech - .
V roce 1922 došlo k vyhlášení . Po smrti Lenina se stal neomezeným vládcem , odpůrci Stalina byli v politických procesech odsuzováni k smrti nebo dlouholetým žalářů a posílání do gulagů.
V zemi byl zahájem proces a celé hospodářství bylo centrálně plánované v pětiletých plánech. V zemi také probíhala násilná zemědělské půdy - soukromá hospodářství byla převáděna do společného majetku zemědělských družstev - .
V poválečných letech se Rusko dostalo do , v roce 1922 se sovětským Ruskem uzavřelo smlouvu a navázalo diplomatické vztahy , později se SSSR stalo členem .