Co_se_změnilo_na_sklonku_doby_kamenné

Gap-fill exercise

Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers. Use the "Hint" button to get a free letter if an answer is giving you trouble. You can also click on the "[?]" button to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
Lidé začali nacházet v přírodě kousky , později se naučili v ohni změklou měď , také ji uměli . K výrobě nástrojů se však stále využíval . Mědˇbyla vzácná a její zpracování náročné. Lidé se už nevěnovali pouze , ale , výrobě a . Své výrobky pak za potraviny.
Převratnou novinkou v zemědělství se stalo . Většinu těžkých prací vykonávali , zastávaly domácí práce, pečovaly o děti, vyráběly keramiku a oděvy.
V čele rodu stáli , významní členové rodu.