Hospodářská_krize_a_její_důsledek

Gap-fill exercise

Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers. Use the "Hint" button to get a free letter if an answer is giving you trouble. You can also click on the "[?]" button to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
   životní úrovně obyvatelstva      1929      akcií na newyorské burze      americký prezident F.D. Roosvelt      fašisté i komunisté      hospodářská krize      nezaměstnanost      Nový úděl      podpora zbrojního průmyslu      státní zásahy do hodpodářství      světového zahraničního obchodu   
V říjnu roku došlo k náhlému poklesu hodnoty , léta prosperity skončila a ze Spojených států amerických se do celého světa začala šířit . Postupně postihla všechna odvětví a způsobila zhroucení .
Jedním z důsledků krize byla velká a pokles . Reakcí lidí na danou situaci byly stávky, demonstrace a hladové pochody. Rostoucího sociálního napětí ve společnosti využívali k prosazení svých plánů na uchopení moci.
Vlády jednotlivých zemích se snažily najít způsob, jak krizi překonat, jednou z cest byla , další byly .
Program na zlepšení ekonomiky v USA navrhl a nazývá se . Stát financoval veřejné práce. Tato opatření byla úspěšná a USA v roce 1937 dosáhly úrovně před krizí.