Jak_se_z_pravěkých_lovců_stali_zemědělci

Doplňovací cvičení

Vyplň všechny mezery a potom zmáčkni tlačítko Zkontrolovat. Nástroj [?] ti poskytne radu, co dělat. Pokud máš problémy s odpovědí, použij tlačítko Nápověda - zde je postupně po písmenech nabízena odpověď. Měj na paměti, že využíváním těchto tlačítek ztrácíš body!
   domestikoval      keramické nádoby      po celou starší dobu kamnennou      pole      výrazně oteplilo      zásobních jamách      získávání potravy      zaseli zrno      zemědělské osady   
Přibližně před deseti tisíci lety se na Zemi . Změna podnebí se projevila nástupem některých nových rostlinných i živočišných druhů, objevily se nové možnosti v . Přesto sběr rostlin a lovení drobných živočichů bylo hlavním zdrojem obživy .
Divoké obilniny a zvířata člověk postupně , neboli zdomácňoval. Zemědělci začali zakládat , káceli stromy, z kmenů stavěli domy, zbylý porost a kořeny spálili a do teplého popela . Vznikají první . Část zrní zpracovali a část zůstávala na přípravu pokrmů a znovu zasení v . Na vodu a vaření používali .