Kde_žili_první_zemědělci

Gap-fill exercise

Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers. Use the "Hint" button to get a free letter if an answer is giving you trouble. You can also click on the "[?]" button to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
Pro pěstování plodin a chov dobytka se hodila krajina s příznivými přírodními podmínkami - (Přední východ). Zemědělci postupně hledají nová úrodná území a zakládají nové osady - a tak se postupně šíří .
V některých oblastech i nadále přetrvává jako způsob obživy.