Mimoevropský svět v 17. a18. stolení - pojmy

Přiřazovací cvičení

Přiřaď položce na levé straně položku z pravé strany.
Konfederace
Unie
Federace
Faktorie
Kolonie
Plantáž
Ústava