Od_popravy_krále_k_parlamentní_monarchii

Gap-fill exercise

Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers. Use the "Hint" button to get a free letter if an answer is giving you trouble. You can also click on the "[?]" button to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
Po smrti královny Alžběty I. nastoupil na anglický trůn z dynastie . Jakub I. měl neshody s a tyto neshody se prohlubovaly za vláda jeho syna
Karel I. parlament a pokusil se vladnout bez něj. V roce 1640 znovu zasedání parlamentu svolal, ale už nedokázal zabránit .
Vůdčí osobností protikrálovské opozice se stal . Nakonec byl král zajat a v roce 1649 .
Došlo ke zrušení a byla vyhlášena . Vládu převzal parlament, ale skutečnou moc měl Cromwell, který se prohlásil .
Po smrti Cromwella došlo k monarchie a vlády se ujal syn popraveného krále . Pokus Jakuba II. o absolutistický způsob vlády vyústil ve . Moc krále po ní navždy zůstala parlamentu, poprvé v Evropě byla zajištěna některá základní lidská .