První_staletí_křesťanské_církve

Gap-fill exercise

Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers. Use the "Hint" button to get a free letter if an answer is giving you trouble. You can also click on the "[?]" button to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
Z Jeruzaléma se křesťanství postupně dostalo mezi žijící mimo židovské království. Velkou zásluhu na šíření křesťanství měl . V čele křesťanských obcí stáli volení . Z latinského papas se pro ně vyvinulo označení . Prvním římským biskupem se stal . Nejvýznamnější otázky spojené s pravidly vyznávání víry řešila poradní setkání biskupů, .
První křesťané byli pro svou víru a scházeli se tajně v soukromých domech a . Křesťanům, kteří zemřeli pro svou víru se říkalo a byli uctívání jako , jejich ostatky byly ukládány do kostelů jako vzácné .
První povolil křesťanské náboženství císař . Chtěl, aby se obyvatelé jeho říše pomocí víry a stát se tak . Císařové vystupovali jako křesťanství a odvozovali od svoji moc.