Severští_vládcové_moří

Gap-fill exercise

Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers. Use the "Hint" button to get a free letter if an answer is giving you trouble. You can also click on the "[?]" button to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
Vikingové osídlili pobřežní oblasti . Patřili ke kmenům. Vedle zemědělství se živili , vynikali v řemeslech a stavbě lodí, jejich , válečné lodě se staly postrachem řady evropských států. Vikingy lákaly křesťanské kostely i města. Frankové říkali Vikingům . Vůdce Vikingů održel od západofranského krále lénem území nazývané od těch časů . Z Normandie se později stalo nejmocnější vévodství celé Francie.
Do východní Evropy pronikali Vikingové na svých cestách do . Tamější slovanské obyvatelstvo je nazývalo . Vikingského původu byl i , který ovládl Novgorod a jeho potomci položili základy státu východních Slovanů - .
Hlavními bohy Vikingů byli , vládce bohů a jeho syn , bůh hromů a blesků, ochránce lodí a domova. Od 10.století příslušníci severských národů přijali a usadili se a přestali útočit na okolní země.