Společnost_a_podnikání_v_době_baroka

Doplňovací cvičení

Vyplň všechny mezery a potom zmáčkni tlačítko Zkontrolovat. Nástroj [?] ti poskytne radu, co dělat. Pokud máš problémy s odpovědí, použij tlačítko Nápověda - zde je postupně po písmenech nabízena odpověď. Měj na paměti, že využíváním těchto tlačítek ztrácíš body!
Barokní společnost navazovala na středověké rozdělení společnosti na a stavy. byl důležitým měřítkem postavení ve společnosti, ale tím nejdůležitějším kritériem stále zůstávalo, zde je člověk urozeného nebo neurozeného původu. Neúčelné vykládání peněz na armádu a luxusní zboží bylo hlavním problémem . Jednou z cest z této situace bylo zakládaní , velkých dílen, kde byl pracovní postup založen na . Rozvoj manufaktur vedl ke vznuki nové majetné skupiny podnikatelů.
S a zeměpisných znalostí vznikaly nové hospodářské možnosti. Obyvatelé Evropy toužili po surovinách a plodinách z jiných světadílů. Kolonisté naopak potřebovali výrobky z a také otroky do dolů a plantáží. Mluvíme o počátcích . Kromě slonoviny, exotického zboží se do Evropy dováželi .