Starověká_Čína

Gap-fill exercise

Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers. Use the "Hint" button to get a free letter if an answer is giving you trouble. You can also click on the "[?]" button to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
Čínská civilizace se rozvinula podél řek. Na severu to byla (Žlutá řeka) a na jihu to byla ( Dlouhá řeka). Číňané vykonávali zemědělské práce, mezi tradiční čínské plodiny patřilo - Číňané střežili tajemnství výroby některých druhů zboží. Bylo např. , vývoz vajíček bource morušového z Číny se trestal smrtí. Hedvíbí bylo velmi drahé a předávalo se i jako dary králům. Podobně jako hedvábí byla čínským tajemnstvím i . Kromě hedvábí a papíru se k čínským vynálezům také . Při obchodování používali Číňané různé druhy .
Nejstarší objevené čínské znaky jsou většinou . Čínské písmo se vyvinulo z a je používané písmo na světě. Čínština má velké množství nářečí a proto je celonárodním pojítkem.
Prvním čínským státem byla říše Sjednotiteli Číny se stali vládcové dynastie . Vládce sjednocené Číny přijal titul a nebo se mu také říkalo . V hrobce prvního císaře byly nalezeny sochy vojáků z hlíny - . Dynastie Čchin byla brzy svržena a nahrazena dynastií Chan, ale Čína zůstala jednotná a nazývala se .
Číňané měli rádi poezii, přírodu a drobné umělecké předměty. Nejznámější starou básnickou sbírkou je , která byla přeložena do mnoha jazyků.