Starověké_Řecko_1

Gap-fill exercise

Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers. Use the "Hint" button to get a free letter if an answer is giving you trouble. You can also click on the "[?]" button to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
Slovo Řek a Řekové jsou počeštěná slova . Řekové nazývali sami sebe a svou zemi . Starověké Řecko tvořili tzv. , řecky .Na svazích hor zakládali Řekové .
byl nazýván otcem historie a napsal dějiny válek, hlavně Řeků s Peršany. popsal válku mezi Spartou a Athénami. je autorem spartské ústavy. psal životopisy slavných.
Heinrich Schliemann řídil v 19.století vykopávky .
První obyvatelé Kréty pocházeli nejspíš z . Stavěli rozsáhlé paláce. Nejznámější je . Krétské kultuře se říkalo kultura . Zemětřesení a ničivé vlny na ostrově Santorin zničily paláce na Krétě, toho využily a zmocnily se Kréty. Novým významným střediskem se staly pevninské .
Pro mínójskou a mykénskou kulturu se používá společný název .
Posledními přistěhovalci na území Řecka byli . Básník Homér je autorem hrdinských eposů .
Velká řecká kolonizace byla plavbami za obchodem a zakládáním osad.
Dórové založili město . Podrobili si obyvatele Messénie a učinili z nich otroky - . Sparta byla uzavřeným zemědělským státem, s velmi tvrdou .