Starověký_Egypt

Gap-fill exercise

Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers. Use the "Hint" button to get a free letter if an answer is giving you trouble. You can also click on the "[?]" button to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
Existence Egypta byla a je závislá na řece . Starý Egypt se skládal ze dvou částí a Egypt. Vládcům Horního Egypta se podařilo ovládnou celou oblast až po Středozemní moře. Vytvořili jednotný stát. Tomu vládl král, kterému se říkalo . Nejpočetnější skupinami společnosti byli Při výbojných válkách Egypťané mnoho lidí zajali. Ti se stali majetkem svých pánů, ze zajatců se stali
Egypťané uctívali nejen faraona, ale i velký počet , na jejich počest stavěli .
Egypťané zpočátku používali k záznamu významných událostí písmo připomínající obrázky, tzv. . Později vymysleli zjednodušnou formu, písmo (posvátné, kněžské), další zjednodušené písmo se nazývalo (lidové).
byla rostlina všestraného použití, z proužků dužiny jeho lodyhy se vyráběly listy na psaní a byly spojovány v dlouhé svitky.
Egypťané věřili v posmrtný život, ale jen když se dodrží určitá pravidla, mezi nejdůležitější zásady patřilo uchování těla i po smrti pomocí jeho umělého vysoušení, .