Ve_jménu_Boha_milosrdného_slitovného

Gap-fill exercise

Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers. Use the "Hint" button to get a free letter if an answer is giving you trouble. You can also click on the "[?]" button to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
pocházel z a stal se božím prorokem. Roku musel odejít do Mekky. Pro muslimy je pravé slovo Boží a je zde stanoveno hlavních povinností muslinů. Patří mezi ně i víra v jednoho boha, . Prorok Mohammad arabské kmeny a ty se musely podřídit vůdci náboženské obce. Nejdříve to byl Mohammad a po jeho smrti byli voleni jeho následovníci . Ti rozhodovali o náboženských otázkách a zároveň vládli státu.
Brzy po přijetí islámu začali Arabové ovládat i rozsáhlá okolní území, spolu s výboji šířili i jejich . Bojům za šíření víry se říkalo .