Věk_katedrál

Gap-fill exercise

Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers. Use the "Hint" button to get a free letter if an answer is giving you trouble. You can also click on the "[?]" button to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
První gotickou stavbou se stal klášter u Pažíže. Brzy se nový sloh rozšířil po celé Evropě. Hlavním znakem gotického stavitelství je Základní stavbou gotického slohu byla . Katedrály a jiné velké budovy stavěla zvláštní společenství, , která sdružovaly všechny potřebné řemeslníky.
Kostely a kaple zdobily nástěnné .
Vyšší vzdělanost poskytovaly první vysoká učení, . Ty mívaly čtyři fakulty - . Univerzitní výukla probíhala v , která zůstávala společným jazykem evropských vzdělanců.