broken_sentences

Přiřazovací cvičení

Přiřaď položce na levé straně položku z pravé strany.
They're drawing
She's drinking
They're playing
You're listening to
I'm wearing
I'm doing
He's driving
He's eating
She's reading
He's riding