Comparatives_and_Superlatives_translation

Přiřazovací cvičení

Přiřaď položce na levé straně položku z pravé strany.
taller
the longest
sunnier
the best
the driest
hotter
longer
happier
the coldest
the worst
slunečnější
vyšší
nejchladnější
delší
nejlepší
nejsušší
nejdelší
šťastnější
teplejší
nejhorší