Improve_your_vocabulary_power_television_1

to swich over to (CNN...)
remote control
the box (informal)/ the tube (informal)
to turn down/turn up
satellite
terrestrial
television/TV (informal)/telly (informal)
television broadcast
digital
to watch television/TV
screen
cable
controls
to turn on/off
to change the channel
channel
dálkový ovladač
obrazovka
satelitní
dívat se na televizi
televize
digitální
televizní vysílání
zprávy
ovládání
přepnout na (CNN...)
kabelové
zapnout/vypnout
pozemní
televizní kanál
televize
ztlumit/zesílit zvuk
přepnout na jiný kanál