Past_form_of_irregular_verbs_7_class

say
sell
know
give
buy
draw
have
eat
get
make
drive
write
hear
break
drink
sit
come
do
think
go
thought, myslet
gave, dát
did, dělat
sat, sedět
drank, pít
heard, slyšet
said, říci
drove, řídit auto
got, dostat
ate, jíst
came, přijít
broke, rozbít
sold, prodávat
bought, koupit
drew, kreslit
went, jít, jet
knew, vedět
wrote, psát
had, mít
made, dělat