Přelož_věty_have_to_has_to_7_ročník

Ona nemusí žehlit oblečení.
Musí oni umývat nádobí?
Musíme uklidit koupelnu.
Ona nemusí nakrmit mazlíčky.
Musí Bill sekat trávu?
Suzie a Ella nemusí vařit večeři.
Musíš prostírat stůl?
Petr nemusí nakupovat.
Matt musí ustýlat postele.
Já musím venčit psa.
Do they have to wash up?
Suzie and Ella don´t have to cook dinner.
Petr doesn´t have to do the shopping.
We have to clean the bathroom.
Does Bill have to cut the grass?
Do you have to set the table?
I have to take the dog for a walk.
She doesn´t have to iron the clothes.
Matt has to make the beds.
She doesn´t have to feed the pets