Present_perfect_x_Past_simple

Doplňovací cvičení

Vyplň všechny mezery a potom zmáčkni tlačítko Zkontrolovat. Nástroj [?] ti poskytne radu, co dělat. Pokud máš problémy s odpovědí, použij tlačítko Nápověda - zde je postupně po písmenech nabízena odpověď. Měj na paměti, že využíváním těchto tlačítek ztrácíš body!
Put the verbs in present perfect or past simple. Use full forms.

I in New York for two years. (live)
I your teacher yesterday. (meet)
We never to Florida. (be)
My son his hands before lunch. (wash)
She her hair. (wash)
What time you ? (get up)
Where's Peter? you him? (see)
I never to a famous person. (speak)
When Tim his new car? (buy)
My father his work at 5 o'clock. (finish)