Rachel's_Journey_to_London

Doplňovací cvičení

Vyplň všechny mezery a potom zmáčkni tlačítko Zkontrolovat. Nástroj [?] ti poskytne radu, co dělat. Pokud máš problémy s odpovědí, použij tlačítko Nápověda - zde je postupně po písmenech nabízena odpověď. Měj na paměti, že využíváním těchto tlačítek ztrácíš body!
Complete the text about Rachel's journey to London. Use past simple.

Last Friday Rachel (fly) from Paris to London. She (get up) at 5 o´clock in the morning and (have) a cup of tea. She (not have) a bath, only a shower, she (wash) her hair and (clean) her teeth. At 6 o´clock she (leave) her flat and (drive) to the airport. At 6:30 she (arrive) at the airport and (wait) for her flight. The flight (be) very exciting. She (like) it very much. In London she (take) a taxi and (go) to the hotel.